2022, október, 03
A- A A+

Turizmus és a helyi kohézió jelenlegi helyzete a Rábaközben

A turizmust, mint kitörési pontot számos térségi szereplő – civil szervezet, vállalkozás, önkormányzat – felismerte és lehetőségeiken belül próbálkoztak turisztikai fejlesztésekkel.
Azonban az áttörés úgy érhető el, ha az egyedi szereplők egy kialakított lokális rendszeren belül helyezkednek el.
Az elmúlt időszakban a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesületnek, mint a Rábaközt átfogó kohéziós erőnek a tevékenysége révén a helyi turizmus területén pozitív elmozdulás tapasztalható.
Fórumok, és országos rendezvényeken való megjelenés – illetőleg a térség szereplőinek megjelenéshez juttatása – következményeként megjelent az eddig atomizált szereplők párbeszéde.
A vidékfejlesztési pályázatokban való helyi feladatvállalás (az egyesület LEADER Helyi Akciócsoportként működik) megmutatkozik a megvalósult – megvalósuló – projektek számában.
A tájegység az enervált kategóriából a fejlődő turisztikai kistájak közé lépett.
Az eddigi eredmények is mutatják, kizárólag úgy lehet a turizmus kellő nívójú, illetőleg számottevő bevételű iparág, ha a szereplők szorosan együttműködnek. Az együttműködés elengedhetetlen feltétele egy koordinációs központ működtetése. Jelenleg ezt a szerepet tölti be a térségben a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület. Rendkívül széles spektrumú bázison alapszik tevékenysége. Tagjai a Rábaköz településeinek többsége, jelentős számú civil szervezet, vállalkozás és magánszemély.
Egyik legfontosabb lépés volt a tájegységi turisztikai marketing stratégia létrehozása, mely meghatározza a fejlődési prioritásokat, az egymásra épülés rendszerét.
Megállapítható tehát, hogy a keretek rendelkezésre állnak, ugyanakkor az eredmények eléréséhez az együttműködést hatékonyabbá kell tenni, a pályázati források kihasználását maximalizálni szükséges, majd a célok elérése érdekében a kidolgozott stratégia mentén az egymásra épülő feladatokat el kell végezni.
Ezért elengedhetetlen, hogy létrejöjjön a rábaközi turisztikai hálózati együttműködés.